Orthopedagogiek

Wat is orthopedagogiek?

Het opvoeden van kinderen gaat niet altijd vanzelf. Het kan zijn dat u als ouder of als leerkracht al van alles hebt geprobeerd, maar op de één of andere manier tegen dezelfde problemen aanloopt. Om het kind goed te kunnen helpen moet duidelijk zijn, waardoor de problemen worden veroorzaakt. Een orthopedagoog kan dan onderzoek doen naar de diverse factoren die invloed hebben op de leerprestaties / het gedrag van het kind. Waar nodig wordt er samengewerkt met huisartsen, leerkrachten en andere disciplines.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het onderzoek en/of begeleiding vindt er altijd een intakegesprek plaats waarin nader wordt ingegaan op de hulpvraag. Aan het einde van dit gesprek zal duidelijk worden wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen.