• Geen lange wachttijden
 • Kleinschalig, één aanspreekpunt
 • Vergoeding mogelijkheid

Onze praktijk

Stimulans is een praktijk voor orthopedagogiek en motoriek. Wanneer de ontwikkeling van een kind niet goed verloopt, kan je bij ons terecht voor zorg op maat. Samen kijken we naar de hulpvraag en wat er nodig is voor het kind. Scholen zijn voor ons een belangrijke schakel en daar werken wij dan ook graag mee samen.  

Sinds januari 2023 zijn wij aangesloten bij Stichting Inzet voor Zorg waardoor diagnostiek, behandeling en begeleiding nog steeds vanuit de gemeente (jeugdhulp) vergoed wordt. Meer informatie vind je onder het kopje ‘vergoeding’.

Wij werken vanuit onze praktijkruimtes op locatie in Udenhout en Oisterwijk. Tijdens het eerste contact stemmen wij af welke locatie het meest praktisch is. Daarnaast werken wij veel vanuit onze praktijk op diverse scholen in de omgeving.

Onze specialismen

Iedere situatie vraagt om een andere aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en bieden individuele- en groepsbegeleiding.

Diagnostiek

Denk daarbij aan een
uitgebreid psychologisch onderzoek, capaciteitenonderzoek of leeronderzoek. 

Individuele begeleiding

Voorbeelden van individuele begeleiding zijn begeleiding op het voortgezet onderwijs, emotie-regulatie training, psycho-educatie en traumabehandeling. 

Groepsbegeleiding

Trainingen in groepsverband kunnen zich richten op faalangsttraining, weerbaarheidstraining, vaardigheidstraining of motorische begeleiding. 

Meer over ons

Vertrouwen in ons, als zorgverleners, is belangrijk om de juiste begeleiding te kunnen bieden.
We stellen ons daarom graag voor. 

José van de Plas

Mijn naam is José van de Plas en sinds 1990 ben ik werkzaam als motorisch specialist in onze praktijk Stimulans. In de afgelopen jaren heb ik veel kinderen gezien met een vertraagde motorische ontwikkeling en dit aantal neemt alleen maar toe. Het valt mij op dat ik bijna geen kinderen meer zie met kapotte knieën en pleisters, dat zegt eigenlijk al genoeg. 

Gedurende mijn loopbaan heb ik mezelf verdiept in de problematiek en behandeling binnen het autismespectrumstoornissen en psychosociale stoornissen. Sinds 2010 bevind ik mij in een bevoorrechte positie om samen te mogen werken met mijn dochter Janneke. Ook zij is motorisch specialist en daarnaast orthopedagoog generalist. Deze combinatie is zeer waardevol. 

In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat er naast motorische problemen ook regelmatig kinderen aangemeld worden met aanverwante problematiek en hulpvragen. Janneke, met haar deskundigheid als orthopedagoog generalist, kan daarbij onderzoek verrichten en dit ,waar nodig, begeleiden of behandelen.

Aangesloten bij de Landelijke beroepsvereniging  Remedial Teaching.

Opleidingen / bijscholing

 • Motorisch Specialist
 • Verdieping opleiding Motorisch specialist (SON-Opleidingen)
 • Klinische Neuropsychologie variant kinderen (Instituut voor neurowetenschappen)
 • Autisme Basics (prof. H. van Engeland)
 • Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met autisme (Rino groep)
 • Module Brainblocks 

Drs. Janneke van de Plas

Mijn naam is Janneke van de Plas en sinds juli 2010 werk ik samen met mijn moeder, José, vanuit onze praktijk Stimulans. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog generalist en daarnaast heb ik de opleiding gedaan tot motorisch specialist. Ik zie dagelijks veel kinderen en ouders met uiteenlopende hulpvragen. 

Het gevoel iets te kunnen beteken voor anderen en de afwisseling in werkzaamheden, spreken mij erg aan in het werk.  In het verleden heb ik, naast mijn werk in de praktijk, ruim 10 jaar ervaring opgedaan in mijn baan als orthopedagoog binnen het speciaal (basis)onderwijs. De kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan, pas ik toe in de praktijk. Het heeft mijn visie op de ontwikkeling van kinderen vergroot. 

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en van de vereniging EMDR Nederland.

Bijscholing

 • Basis opleiding EMDR Kind & Jeugd (2019)
 • WISC-V-NL (2018)
 • Effectief gedrag bij leraren bevorderen (2018)
 • Vertrouwenspersoon (2017)
 • Hechting en Trauma (2016) 
 • Ouderbegeleiding in speciale, zeer complexe gezinssituaties (2016) 
 • Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten (2016) 
 • Adolescentenproblematiek (2016)
 • Jongeren en Middelengebruik (2016) 
 • Ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (verdieping) (2016)
 • Autismespectrumstoornisssen (verdieping) (2016)
 • Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden (2016)
 • Autisme in het basisonderwijs (2016)
 • Bijeenkomst DSM-5 (2015)
 • Begeleiding stagiaires universiteit (2014-heden)
 • Brainblocks (2014)
 • Training Vroegsignalering (2013)
 • Brein in Beweging (2013)

Opleidingen

 • Orthopedagoog Generalist (2015-2017) 
 • Pedagogische Wetenschappen (Klinische Orthopedagogiek) (2007-2011)
 • Master Motorisch Remedial Teaching (2008-2010)
 • HBO Pedagogiek (2004-2007)
 • Propedeuse Toegepaste Psychologie (2003-2004)


Drs. Laura de Jong

Ik ben Laura de Jong, orthopedagoog bij Praktijk Stimulans sinds september 2022. 

In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt met kinderen en jongeren die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Nadat ik mijn opleidingen ALPO en orthopedagogiek had afgerond, ben ik aan de slag gegaan als leerkracht en intern begeleider in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Hier werkte ik met kinderen met psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. Het heeft mij geleerd om naar het kind áchter het gedrag te kijken en op zoek te gaan naar de juiste ondersteuning en benadering. 

Ieder kind is uniek en verdient een aanpak die aansluit op zijn specifieke behoeften. Dit kan soms een flinke puzzel zijn, maar samen met ouders en school leg ik graag alle puzzelstukjes op de juiste plek. Ik geloof in praktisch en doelgericht werken, zodat een kind stap voor stap vooruitgang boekt en succeservaringen opdoet.


Orthopedagogen in opleiding

Dit schooljaar werken wij samen met twee orthopedagogen in opleiding. 

Elsbeth Brouwers - Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam 

Laura Janssen - Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen