• Geen lange wachttijden
  • Kleinschalig, één aanspreekpunt
  • Vergoeding mogelijkheid

Voor verwijzers

Informatie voor verwijzers
Als kleinschalige praktijk voor orthopedagogiek en motoriek bieden we hulp aan kinderen en jongeren bij problemen met het leren, gedrag of de motoriek. Wij zijn gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en bieden individuele- en groepsbegeleiding. Leerkrachten, huisartsen, maatschappelijk werkers en andere professionals kunnen een kind naar ons doorverwijzen. 

Verwijzing
Na een verwijzing plannen wij een intakegesprek in met de ouders of verzorgers van het kind. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en bieden hulp bij (complexe) opvoedvraagstukken. Bij de begeleiding staat de hulpvraag van het kind centraal en wordt er oplossings- en resultaatgericht gewerkt. Het contact met scholen en andere zorgverleners is daarbij heel belangrijk voor ons.

Vergoeding
Wij zijn met onze praktijk gecontracteerd door de regio Hart van Brabant. Het gaat om de gemeenten Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand, Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau. Behandelingen binnen onze praktijk vallen om die reden vaak in de vergoedingensfeer. Tijdens een eerste intakegesprek leggen wij aan de ouders uit welke route nodig is om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Meer informatie is te vinden op de website van Zorg in Regio Hart van Brabant: www.zorginregiohartvanbrabant.nl.