• Geen lange wachttijden
  • Kleinschalig, één aanspreekpunt
  • Vergoeding mogelijkheid

Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Stimulans, praktijk voor orthopedagogiek en motoriek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van praktijk Stimulans, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan praktijk Stimulans verstrekt. 

Praktijk Stimulans kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geboortedatum, medische gegevens (indien noodzakelijk).

Waarom praktijk Stimulans gegevens nodig heeft

Praktijk Stimulans verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. 

Daarnaast kan praktijk Stimulans uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van haar werkzaamheden m.b.t. het verlenen van gewenste zorg. 

Hoe lang praktijk Stimulans gegevens bewaart

Praktijk Stimulans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

Praktijk Stimulans verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst in het kader van de te verlenen zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiligen

Praktijk Stimulans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van praktijk Stimulans maakt gebruik van een betrouwbaar provider om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door praktijk Stimulans verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.